REFERAT FRA MENIGHEDSRÅDSMØDE
DEN 29. MARTS 2012 KL. 19.30

Ad 1 Godkendt.
Ad 2  Arbejdet skrider planmæssigt frem. Budgettet overholdes. Der afholdes indvielse den 10. juni 2012 kl. 14.00.
Ad 3 Der blev afholdt personalemøde 7. februar 2012. Personalepolitik er under udarbejdelse.
Ad 4a Regnskab 2011 blev gennemgået og godkendt.
Ad 4b Gennemgang af budget 2012. Kassebeholdning dags dato er ca. DKK 90.000
Ad 5 De synsudsatte arbejder for 2012 blev gennemgået. Arbejderne igangsættes så snart finansieringen er på plads og vejret tillader det. Nationalmuseets kalkningstjeneste kontaktes snarest.
Ad 6 Det årlige syn gennemføres den 26. april 2012 kl. 17 med efterfølgende menighedsrådsmøde.
Ad 7  Der serveres kaffe efter skærtorsdags aftensgudstjeneste. Der serveres brunch efter gudstjenesten Påskedag. Det undersøges mht. gospelkoncert til efteråret.
Ad 8 Diverse informationer.
Ad 9 Diverse informationer. Skibinge Kirke er kommet med på informationsmateriale om Munkevejen. Det betyder bl.a. også, at der opsættes et skilt ved Kirken inden sommer.
Ad 10 Der blev foretaget en kort orientering om menighedsrådsvalget til efteråret fra valgbestyrelsens formand Jens Erik Caspersen. Valget kommer på som punkt på næste møde. Næste møde er den 26. april kl. 17.

Skibinge Kirke

Skibinge Kirke-syd-01 01
Skibinge Kirke-syd-02 01
Skibinge Kirke-syd-03 01
Skibinge Kirke-nord-01 01
Skibinge Kirke-nord-03 01
Skibinge Kirke-nord-02
Skibinge Kirke-oest-01

Præstø Kirke

Pr-ELI-06
P4244462
Pr-ELI-04
Pr-ELI-05
P1010130
P1010131
Pr-ELI-02

Billeder

stop animering med mus over billede - klik for forstør.