REFERAT FRA MENIGHEDSRÅDSMØDET I SKIBINGE KIRKEHUS DEN 30 AUG. 2012 

Ad.  1  Godkendt
Ad.  2  Orienteringsmøde den 12. sept. 2012 kl. 19.00 i Kirkehuset i Skibinge. Den 2, sept. 2012 vil præsten bekendtgøre menighedsrådsvalget i kirken. Provstiet har lavet en fælles annonce, for samtlige kirker i provstiet, vedr. menighedsrådsvalget. Valgudvalget har modtaget 1 pk, med valgmaterialer. 
Ad.  3  Der er lavet en ny arbejdsbeskrivelse for kirkesanger. Arbejdstilsynet har gennemgået graverens arbejdsområde uden væsentlige bemærkninger.
Ad.  4  Kvartalsrapport gennemgået. Kassebeholdning  kr.  95.902,00
Ad.  5  Malerarbejde mangler færdiggørelse. Mangler forside på materielgården.  Kirken skal kalkes. Lydanlæg skal etableres. Støttemur er lavet.
Ad.  6  Koncert  i kirken den 7 okt. 2012 i relation til kalkmalerierne. Spil dansk dagen den 25. okt. 2012.  Fælles sogneaften den 1. nov. 2012.
Ad.  7   Trin i kirken er meget højt.  Fra 1. feb. 2013 lukker Præstø kirke midlertidig, og alle kirkelige handlinger skal foregå fra Skibinge kirke.  Den 7. april og den 14. april 2013 er der konfirmation.
Ad.  8   Skrivelse fra Nationalmuseet. Hjælpepræst er startet.
Ad.  9   NÆSTE MØDE DEN 11. OKT. 2012 KL. 19.30 I SKIBINGE KIRKEHUS
            OPSTILLINGSMØDE DEN 12 SEPT. KL. 19.00 I SKIBINGE KIRKEHUS
             

Skibinge Kirke

Skibinge Kirke-syd-01 01
Skibinge Kirke-syd-02 01
Skibinge Kirke-syd-03 01
Skibinge Kirke-nord-01 01
Skibinge Kirke-nord-03 01
Skibinge Kirke-nord-02
Skibinge Kirke-oest-01

Præstø Kirke

Pr-ELI-06
P4244462
Pr-ELI-04
Pr-ELI-05
P1010130
P1010131
Pr-ELI-02

Billeder

stop animering med mus over billede - klik for forstør.