Formand

Kjeld Lorenzen (underskriftberettiget, medlem af valgudvalget)

Egevej 8, 4720 Præstø

Tlf.55991972 - mobil 22100339 -  e-mail: kjeld.lorenzen@palaug.dk 


Næstformand

Axel Bo Jensen (kontaktperson og bygningskyndig, præstegårdsudvalget) 
Østerbro 12, 4720 Præstø

Tlf.:55991685 - mobil 60497402 - mail: abilj@palaug.dk


Kirkeværge og valgt kasserer

Niels Hagenau (aktivitetsudvalget, underskriftberettiget)

Th.Hansensvej 12B, 4720 Præstø

Tlf.:40937411

e-mail: niels.hagenau@gmail.com


Sekretær

Karen Margrethe Olsen (formand for valgbestyrelsen)

Torvet 13, 4720 Præstø

Tlf.: 55992614 - mobil: 23110984 - mail: karenmargrethe@dbmail.dk


Menigt medlem

Hans Poul Kristensen (aktivitetsudvalget)

Antonievej 22,4720 Præstø

Tlf.:55991684  


Menigt medlem

Ulrik Ditlev Christiansen (præstegårdsudvalget, valgudvalget)

T.H.Hansensvej 14, 4720 Præstø

Tlf.:55992527


Præst

Hans Jørgen Østergaard (aktivitetsudvalget)

Klosternakken 25, 4720 Præstø

Tlf.:55991306  e-mail: hajk@km.dk


Suppleanter

Hans Thormod Nielsen (udlejning af kirkehuset, nøgleansvarlig)

Adelgade 85, 4720 Præstø

Mobil 29914720 - mail: htn@rmteknik.dk

 

Else Andersen, Adelgade 150, 4720 Præstø

Tlf.:41166516  -  e-mail: else.andersen@yahoo.dk

 

Jørgen Skytte Damø, Torvet 21, 4720 Præstø
Tlf.: 55 99 13 13 - mobil 40109066 - mail: js@damoe.eu


Regnskabsfører, ikke medlem

Karin Skovgaard, Oregaardsvej 1, 4780 Stege

Tlf.: 55813570/55813687 - e-mail: ks@karinskovgaard.dk


Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 6 og højst 15 medlemmer, der er valgt for 4 år, senest ved menighedsrådsvalget i november 2004. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig. Et menighedsråd kan vælge personer, som ikke er medlemmer af menighedsrådet, til særlige poster som bl.a. sekretær, kasserer og kirkeværge. Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet. Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.

Skibinge Kirke

Skibinge Kirke-syd-01 01
Skibinge Kirke-syd-02 01
Skibinge Kirke-syd-03 01
Skibinge Kirke-nord-01 01
Skibinge Kirke-nord-03 01
Skibinge Kirke-nord-02
Skibinge Kirke-oest-01

Præstø Kirke

Pr-ELI-06
P4244462
Pr-ELI-04
Pr-ELI-05
P1010130
P1010131
Pr-ELI-02

Billeder

stop animering med mus over billede - klik for forstør.