KIRKEGÅRDEN

Præstø har altid været en lille by, og i modsætning til de fleste andre købstæder bruger byen stadig den oprindelige kirkegård ved selve kirken. Her findes flere gravminder over medlemmer af de gamIe købmands- og embedsmandsslægter, bl.a. 1800-tallets mest fremtrædende købmand, agent H.C. Grønvold (1788-1852), der drev den forretning, som Laurits Nielsen havde haft i 1600-tallet. Gravstenen er en nyklassicistisk stele i sandsten, hvis symboler (merkurstav, anker, neptunfork, bikube, vareballer og tønde) aIle henviser til agent Grønvolds virke som driftig handelsmand.

N.F.S. Grundtvigs mor døde i Præstø i 1822, medens sønnen var sognepræst her. Hendes gravsted er bevaret på kirkegården, men stenen er af nyere data.

 

retur til Præstø Kirke

retur til forside

Skibinge Kirke

Skibinge Kirke-syd-01 01
Skibinge Kirke-syd-02 01
Skibinge Kirke-syd-03 01
Skibinge Kirke-nord-01 01
Skibinge Kirke-nord-03 01
Skibinge Kirke-nord-02
Skibinge Kirke-oest-01

Præstø Kirke

Pr-ELI-06
P4244462
Pr-ELI-04
Pr-ELI-05
P1010130
P1010131
Pr-ELI-02

Billeder

stop animering med mus over billede - klik for forstør.