Abel Schrøder den Yngres altertavle

En af de få velhavende Præstøborgere i l600-tallet var købmand, borgmester og kirkeværge Laurits Nielsen (f.ca.1588, d.1656). Han skænkede kirken en altertavle, der blev udført hos tidens førende billedskærer, Abel Schrøder den Yngre i Næstved.

Altertavlen blev først færdig efter Laurits Nielsens død og sat op i 1657. Den er kirkens fornemste inventar, et overdådigt stykke billedskærerarbejde i bruskbarok. Op gennem tavlens midterakse ses hovedmotiverne - nadveren, de sovende disciple i Getsemane, korsfæstelsen, opstandelsen og himmelfarten. Derudover har både evangelisterne, Adam og Eva og allegoriske fremstillinger af dyder fundet plads ? sammen med hundredvis af andre detaljer.

Abel Schrøder den Yngres (1602-76) værksted i Næstved forsynede et stort antal kirker i Sydsjælland, nogle få i Norge samt Holmens Kirke i København med billedskærerarbejder som altertavler, prædikestole, korsranker og epitafier. Der kende flere end 60 værker af Abel Schrøder.

Tekst til billederne:

 

  1. Hele altertavlen
  2. Opstandelsesscenen. Herunder Lauritz Nielsens bomærke - initialer og symbolet på handel (merkurstav) tegnet som et 4-tal - samt en indskrift, der bevarer mindet om tavlens giver og hans hustru Elisabeth Jensdatter.
  3. Nadverscenen
  4. Storfeltets Golgatascene flankeres af nicher dannet af snoede søjler med malede vinranker. I nicherne står de fire evangelister to og to. De er så optaget af deres samtale, st de er lige ved at træde ud af tavlen. Her til venstre Johannes med ørnen og til højre Lukas med oksen.
  5. Der gemmer sig utallige detaljer i altertavlen. F.eks. i Golgatascenens menneskemylder, hvor de romerske soldater slår terninger om Jesu klædning.
  6. Abel Schrøder signerede kun meget få af sine værker, enten med initialer eller bomærke godt gemt i udsmykningen. På Præstøtavlen har han skåret sit bomærke på bindet af den bog, som den sovende Johannes i Getsemane Have hviler sit hoved på. På andre værker kan man finde initialerne AS som slyngtråde på en frugt.
  7. Adam og Eva

 

Altertavle Altertavle Altertavle

 

Altertavle

Altertavle Altertavle