Kirkegården

Kirkegård

Præstø har altid været en lille by, og i modsætning til de fleste andre købstæder bruger byen stadig den oprindelige kirkegård ved selve kirken. Her findes flere gravminder over medlemmer af de gamIe købmands- og embedsmandsslægter, bl.a. 1800-tallets mest fremtrædende købmand, agent H.C. Grønvold (1788-1852), der drev den forretning, som Laurits Nielsen havde haft i 1600-tallet. Gravstenen er en nyklassicistisk stele i sandsten, hvis symboler (merkurstav, anker, neptunfork, bikube, vareballer og tønde) aIle henviser til agent Grønvolds virke som driftig handelsmand.

N.F.S. Grundtvigs mor døde i Præstø i 1822, medens sønnen var sognepræst her. Hendes gravsted er bevaret på kirkegården, men stenen er af nyere data.