Kirkens Indre - nordre skib

Nordre skib

Kirkens oprindelige skib rummede naturligvis hovedalteret, der var viet til jomfru Maria. Efter reformationen blev hovedalteret flyttet til det nye sydskib, og koret i den gamle kirke blev skilt fra, vinduerne muret til og rummet brugt som sakristi. I 1671 købte ejeren af Nysø sakristiet og indrettede det til gravkapel.

Efter en gennemgribende restaurering af kirken i 1904-06 vendte man tilbage til den oprindelige disposition. Gravkapellet blev nedlagt, og korrundingen i den gamle kirke blev genåbnet. I 1908 blev det nuværende alter sat op.

Lensmand Christian Grubbe til Lystrup lod prædikestolen opsætte i 1631. Den slægtsbevidste adelsmand lod sit og sin hustrus anevåben udgøre en del af udsmykningen tillige med otte dydehermer, bl.a. Prudentia (klogskaben) med spejl og slange som atributter. Prædikestolen er sandsynligvis udført i Abel Schrøders værksted i Næstved.

Stolestaderne stammer fra 15- og 1600-tallet. Flere steder ses stadig gamle ejermærker, og i en af de nederste stole er malet to tyske faddervers.

 

Nordre skib Nordre skib