Menighedsrådet - Præstø Kirke

Formand

Kjeld Lorenzen (underskriftberettiget, medlem af valgudvalget)
Egevej 8, 4720 Præstø
Tlf. 55991972  Mobil 22100339   
Mail: kjeld.lorenzen@palaug.dk

Send sikker mail til Præstø Menighedsråd

Næstformand

Hanne Kofoed (næstformand, kontaktperson og præstegårdsudvalg)
Adelgade 73 I, 4720 Præstø
Tlf. 20758420
Mail: hakofoed@gmail.com

Kirkeværge

Niels Hagenau (valgt kasserer)
Th.Hansensvej 12B, 4720 Præstø
Tlf.: 40937411
Mail: niels.hagenau@gmail.com

Sekretær

Karin Ankjær de Laine (underskriftsberettiget og i valgbestyrelsen)
 

Menigt medlem

Arne Ove Nielsen (aktivitetsudvalget)

John Kreiner (præstegårdsudvalg, aktivitetsudvalget og i valgbestyrelsen)

Ikke valgt

Axel Bo Jensen (bygningssagkyndig)

Præst

Hans Jørgen Hovgaard Kronsgaard (aktivitetsudvalget)
Klosternakken 25, 4720 Præstø
Tlf.: 6148 9110  Mail: hajk@km.dk

Regnskabsfører, ikke medlem

Karin Skovgaard
Oregårdsvej 1, 4780 Stege,
Tlf: 5581 3570 Mail: ks@karinskovgaard.dk

 

Udlejning af kirkehuset

Hans Thormod Nielsen (udlejning af kirkehuset, nøgleansvarlig)
Adelgade 85, 4720 Præstø
Mobil 29914720 
Mail: htn@rmteknik.dk

 

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 6 og højst 15 medlemmer, der er valgt for 4 år, senest ved menighedsrådsvalget i november 2020. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig.

Et menighedsråd kan vælge personer, som ikke er medlemmer af menighedsrådet, til særlige poster som bl.a. sekretær, kasserer og kirkeværge. Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.

Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.