Praktik ifm. kirkelig vielse

Hvem sørger for hvad?

Personalet kan pynte kirken efter ønske fra parret. Hvis der er særlige ønsker til blomster, skal dette meddeles personalet (graveren på hhv. Præstø kirkegård og Skibinge kirkegård) i god tid. Betaling herfor aftales. Man er også velkommen til selv at pynte kirken, dette skal i så fald aftales med graverne.
I Præstø kirke sættes der lys ved hver anden stolerække (der er i alt 11 stolerækker). Lysene gives af Præstø kirke.

Musik under vielsen

Ønsker til salmer og musik skal aftales med præsten og/eller organisten. Dette gælder også ved ønsker til musik fra musikanlæg. Dette bør også koordineres med graveren på hhv. Præstø kirkegård eller Skibinge kirkegård.

Fotografering

Fotografering under vielsen skal aftales med præsten.

Hvad må der kastes og især ikke kastes? Og hvor?

Efter vielsen må der uden for kirkerne gerne kastes: ris (alle slags), korn, gryn og sæbebobler. Der må IKKE kastes med konfetti, rosenblade el.lign.