Kontakt

Sognepræst i Præstø og Skibinge sogne

Hans Jørgen Hovgaard Kronsgaard
Klosternakken 25, 4720 Præstø
Tlf. 6148 9110, e-mail: hajk@km.dk
Mandag fri.

Send sikker mail til Præstø Sogn eller til Skibinge Sogn

Sognepræst

Torben Møllenbach
Allerslev-Jungshoved 
Tlf.5599 6017, e-mail: torm@km.dk 
betjener også Præstø-Skibinge sogne.

Kirkekontoret

Dorte Wedersøe Schelde
Klosternakken 25 - 4720 Præstø 
Tlf.5599 1306  - e-mail: dws@km.dk
Åbent tirsdag og torsdag kl. 10-14.

Vedr. attester, fødselsanmeldelser, aftaler om dåb, vielser m.m.

Send sikker mail til Præstø Sogn eller til Skibinge Sogn

Kirkehuset har adressen: Adelgade 127, 4720 Præstø

 

Graver ved Præstø Kirke

John Søgren Petersen
Adelgade 127, 4720 Præstø
Træffes tirsdag-fredag kl. 12-12.30.
Mandag fri. E-mail: graver4720@live.dk 
Tlf. 6049 5575

Gravermedhjælper ved Præstø Kirke

Lonni Rasmussen
E-mail: graver4720@live.dk

Graver ved Skibinge Kirke

Karl Christensen
Træffes i kirkehuset ved Skibinge Kirke
Ronesbanke 19, Skibinge, 4720 Præstø
tirsdag-fredag kl. 12-12:30. Mandag fri
E-mail: skibingekirke@gmail.com 
Tlf. 5168 1505.

Organist ved begge kirker

Charlotte Dagnæs-Hansen
Tlf.: 2125 7270
E-mail: charlotte@dagnaes.com 

Webmaster

Dorte W. Schelde, sekr. ved kirkekontoret
Henvendelser vedr. hjemmesiden DWS@km.dk