Præsten

Sognepræst i Præstø og Skibinge sogne

Hans Jørgen Hovgaard Kronsgaard
OBS! Præstegården er under istandsættelse. 
Kontakt mig på tlf. 6148 9110, e-mail: hajk@km.dk
Mandag fri.

Send sikker mail til Præstø Sogn eller til Skibinge Sogn