Medlemskab

Medlemskab

Medlemskab af Den danske Folkekirke får man ved dåb.

 

Udtrædelse

Ønsker du at udtræde af Folkekirken, kan du henvende dig på kordegnekontoret. Du kan også sende et brev med underskrift og datering. Email kan anvendes. Der er ikke krav om en bestemt blanket.

 

Genoptagelse

Du kan henvende dig til enhver præst i Den danske Folkekirke.