Skibinge Kirkegård

Graver ved Skibinge Kirke

Karl Christensen
Træffes i kirkehuset ved Skibinge Kirke
Ronesbanke 19, Skibinge, 4720 Præstø
tirsdag-fredag kl. 12-12:30. Mandag fri
E-mail: skibingekirke@gmail.com 
Tlf. 5168 1505.

 

Vedtægter og takster

Kirkegårdstakster