Mini-Konfirmationsforløb

Juniorkonfirmand er et tilbud til alle børn fra 3. klassetrin, og ligesom med konfirmand-undervisning er det lovpligtigt for alle kirker og sogne at udbyde minikonfirmandundervisning.

Ideen er blandt andet at give børnene en chance for at lære deres kirke og kultur at kende, og derigennem lære dem også at kunne tænke ud over sig selv, samt ruste dem til senere at kunne tage stilling til deres egen tro og retning.

Vores minikonfirmandforløb løber over 8 gange fra midt januar og foregår i Præstø kirke og kirkehus hver tirsdag fra kl. 13.30 – 15.00 samt lørdag den 3. februar kl. 10:00 - 14:00 i Præstø Kirke.


Vi skal hygge, høre bibelhistorier, synge, lege, på skattejagt i kirken, på tur og være kreative.

 

Børnene skal selv kunne komme til kirken efter endt time på skolen, og de er tilbage igen på skolen efter ca. 1 1/2 time, medmindre andet er aftalt.
Det er vigtigt, at I taler turen til Præstø kirke igennem med jeres børn, så de børn, der kommer fra Præstø skole, ved hvor de skal gå over vejen, da de ikke skal krydse vejen i svinget ved kirken af sikkerhedsmæssige årsager.

 

Mini-konfirmandtilmelding: 

Tilmeld jer venligst via mail til kirkekontoret på DWS@km.dk ved at sende udfyldt tilmeldingsseddel eller afleverer den i postkassen ved kirkekontoret, Klosternakken 25, senest 11. januar 2024. Husk forældreunderskrift!

 

Hvis I har spørgsmål til tilmeldingen, er I velkomne til at ringe til sekretær Dorte W. Schelde på kirkekontoret på tlf. 5599 1306.

 

Jeg glæder mig til at være sammen med jeres børn.

 

Med venlig hilsen,

 

Ann Elisha Westergaard (Konfirmand og juniorkonfirmand underviser i Præstø/Skibinge kirker)

 

PS: Hvis I har spørgsmål ring gerne til mig på 21174211