Præstø Kirkegård

Graver ved Præstø Kirke

John Søgren Petersen
Adelgade 127, 4720 Præstø
Træffes tirsdag-fredag kl. 12-12.30.
Mandag fri. E-mail: graver4720@live.dk 
Tlf. 6049 5575

Gravermedhjælpere ved Præstø Kirke

Heidi Johansson
Johannes Belling 
E-mail: graver4720@live.dk

 

Find begravede på Præstø Kirkegård

 

Vedtægter og takster

Takstregulativ og vedtægt for Præstø kirke Stege-Vordingborg provsti

Kirkegårdsvedtægter for Præstø Kirkegård 2022

Kirkegårdstakster for Skibinge og Præstø kirker

OBS! Prisjustering: Leje af kirke er pr. 01.03.2024 ændret til kr. 3.930. Dette dækker brug af kirke til kirkelige handlinger for personer bosiddende udenfor provstiet og uden tilknytning til sognene.