Præstø Kirkegård

Graver ved Præstø Kirke

John Søgren Petersen
Adelgade 127, 4720 Præstø
Træffes tirsdag-fredag kl. 12-12.30.
Mandag fri. E-mail: graver4720@live.dk 
Tlf. 6049 5575

Gravermedhjælper ved Præstø Kirke

Lonni Rasmussen
E-mail: graver4720@live.dk

 

Find begravede på Præstø Kirkegård

 

Vedtægter og takster

Takstregulativ og vedtægt for Præstø kirke Stege-Vordingborg provsti

Kirkegårdsvedtægter for Præstø Kirkegård 2022

Kirkegårdstakster for Skibinge og Præstø kirker