Vielse eller kirkelig velsignelse

Vielse

Et kirkebryllup er juridisk gyldigt på samme måde som en vielse på rådhuset. Men et bryllup i kirken foregår som en gudstjeneste med bønner, salmer, bibellæsninger, en vielsestale og velsignelsen. Et kirkebryllup handler altså også om kristen tro, håb og kærlighed.

Inden I kan blive viet i kirken, er der nogle praktiske forberedelser

For at blive viet i en af sognets kirker skal I bo i sognet eller have anden tilknytning til præst eller kirke. Mindst den ene af parterne skal være medlem af Den Danske Folkekirke. Kontakt sognepræsten eller kirkekontoret for tid og kirke.

I skal også sørge for, at prøvelsesattesten og informationer om vidner bliver afleveret til præsten eller kirkekontoret senest 4 uger inden vielsen.

Hvad er en prøvelsesattest?

En prøvelsesattest er et dokument fra kommunen som bevidner, at I ikke er gift med andre i forvejen. Før vielsen i kirken, skal I derfor have en prøvelsesattest fra kommunen, som skal afleveres til præsten eller på kirkekontoret. I skal udfylde en ægteskabserklæring på borger.dk for at få prøvelsesattesten. Attesten viser, at I opfylder betingelserne for at indgå ægteskab. Prøvelsesattesten er gyldig i fire måneder, og skal afleveres min. 4 uger før vielsen. Læs og ansøg her

Vidner

Vielsen har juridisk gyldighed. Derfor skal der være to vidner til stede under vielsen. Vidnernes navne og adresser noteres i kirkebogen. Vidnerne skal være myndige, og det kan for eksempel være to familiemedlemmer, som er til stede i kirken til jeres bryllup. Navne og adresser på vidnerne skal afleveres til præsten eller kirkekontoret min. 4 uger før vielsen.

Navneændring i forbindelse med vielsen

Ønsker I at ændre navn i forbindelse med jeres bryllup, skal I selv ansøge om det på borger.dk. I kan som hovedregel få hinandens mellem- og efternavne. Der skal søges navneændring for hver part, hvis både gom og brud ønsker navneændring. Børn under 18 kan få navneændring i forbindelse med forældrenes navneændring ved vielse. Det er gratis at få foretaget navneændring indtil tre måneder efter vielsen.

Samtale med præsten

Før brylluppet har I en samtale med præsten. Her aftaler I bl.a. salmerne til jeres bryllup. 

Praktik ifm. vielsen i kirken - Læs mere her!