Menighedsrådet - Skibinge Kirke

Formand

Peter Ole Sørensen
Ronesbanke 12 B, Skibinge, 4720 Præstø 
Tlf. 40 15 13 48
email: peterolesorensen@gmail.com

Send sikker mail til Skibinge Menighedsråd

Næstformand

Connie Belling
Tlf. 55 99 26 82

Menigt medlem

Else Hansen
Hjørnehusvej 16, 4720 Præstø
Tlf. 22 62 87 20

Kontaktperson

Hans Erik Hansen Møller
Tlf. 40 11 22 94

Menigt medlem, kasserer

Jytte Clausen
Tlf. 55 99 31 61

Menigt medlem

Jette Hovgaard
Tlf. 22 46 18 32

Menigt medlem

Helge Rørtoft Madsen
Tlf. 26 82 55 62

 

Regnskabsfører - ikke medlem

Conni Sørensen
Ronesbanke 12 A, Skibinge, 4720 Præstø
Tlf. 29 43 29 76 
e-mail: kontoret12a@gmail.com

 

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 6 og højst 15 medlemmer, der er valgt for 4 år, senest ved menighedsrådsvalget i november 2004. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig.

Et menighedsråd kan vælge personer, som ikke er medlemmer af menighedsrådet, til særlige poster som bl.a. sekretær, kasserer og kirkeværge. Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.

Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.