Kirkens Indre - søndre skib

Søndre skib

På et klassicistisk pulpitur i sydskibets vestende står kirkens gamle orgel fra 1910. Orgelfacaden er tegnet af H.B. Storck i empirestil. I 1988 blev det suppleret med et helt nyt orgel, der blev placeret på et nyopført pulpitur i nordskibet. Dette orgel er bygget af Carsten Lund og ligger stilmæssigt meget tæt op ad baroktidens orgler. Orglets kvalitet har gjort, at der er indspillet flere CD-er i Præstø Kirke, ligesom der ofte afholdes koncerter i kirken.

I sydskibet findes kirkens eneste kalkmalerier. AIle ribberne på hvælvingerne er dekoreret. I det vestligste hvælv er der malet et bomærkeskjold med et antonitterkors, andre steder er der dyremotiver, og omkring trækhullerne ses hoveder, der muligvis kan opfattes som karrikaturer af datidens præstøborgere. På nogle af hovederne kommer der et dyr ud af munden - maske et symbol pa menneskenes forskellige laster.

Sydskibet, som fra reformationen og til1908 var kirkens hovedskib, domineres helt af Abel Schrøder store altertavle fra 1657.

 

Søndre Skib Søndre skib

Søndre skib

Præstø Kirkes indre